ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 Tehnička podrška

Upiti za održavanje, ažuriranje i nadogradnje

 Računi i plaćanje

Upiti glede računa i naplate

 Ponuda za izradu web stranica

Zahtjev za izradu ponude za izradu web stranice ili web shopa